Český institut pro akreditaci, o.p.s. - ČIA

Zkušební laboratoř EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.  je držitelem osvědčení ČIA o.p.s. o akreditaci vedená pod č. 1162.

Státní ústav pro kontrolu léčiv - SÚKL PRAHA

Zkušební laboratoř EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.  je držitelem certifikátu SVP v rozsahu: Kontroly jakosti - chemické a fyzikální pro humanní léčivé přípravky a pro dovážené léčivé přípravky.

Zkušební laboratoř EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.  je držitelem povolení k činnosti kontrolní laboratoře a má přiděleno evidenční číslo SÚKL 537.

Laboratoř EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o. se pravidelně účastní:

Mezilaboratorní porovnávání zkoušek

Laboratoř EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o. je zapojena do mezilaboratorního porovnávání zkoušek v České Republice – Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří – ASLAB, SZÚ Praha, VŠCHT Praha, SZPI, ÚKZÚZ; v zahraničí – např.: Velká Británie, Austrálie, Rakousko, Německo, Čína, Slovensko (LGC, EDQM, FAPAS, FEPAS, APLAC, IMEP aj.)

Audity

Činnost laboratoře EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o. je pravidelně kontrolována státními institucemi:

Státní ústav pro kontrolu léčiv - SÚKL Praha
U.S. Food and Drug Administration - FDA

národním akreditačním orgánem:

Český institut pro akreditaci, o.p.s. - ČIA
Ekocentrum - foto Ekocentrum - foto Ekocentrum - foto