Český institut pro akreditaci, o.p.s. - ČIA

Zkušební laboratoř EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.  je držitelem osvědčení ČIA o.p.s. o akreditaci vedená pod č. 1162.

Státní ústav pro kontrolu léčiv - SÚKL PRAHA

Zkušební laboratoř EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.  je držitelem certifikátu SVP v rozsahu: Kontroly jakosti - chemické a fyzikální pro humanní léčivé přípravky a pro dovážené léčivé přípravky.

Zkušební laboratoř EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.  je držitelem povolení k činnosti kontrolní laboratoře a má přiděleno evidenční číslo SÚKL 537.

Laboratoř EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o. spolupracuje s dále uvedenými institucemi:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce - SZPI

Laboratoř EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o. je uvedena na seznamu externích laboratoří SZPI. Laboratoř spolupracuje dále s SZPI na úseku provádění analýz potravin odebraných v rámci kontrol inspektory SZPI.

Státní veterinární správa ČR

SVS ČR Mze - vydáno akreditované laboratoři č. 1162 – EKOCENTRUM povolení k provádění veterinární diagnostické činnosti 1, jejíž výsledky mají být využívány pro účely státního veterinárního dozoru

Potravinářská komora České republiky Federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce

člen sdružení

Sdružení pro cenu České republiky za jakost (SCJ) - KLAS A

dohoda o spolupráci č. SCJ/094/00 - laboratoř je zkušebním místem pro výrobce potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce pro SCJ

Mezilaboratorní porovnávání zkoušek

Laboratoř EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o. je zapojena do mezilaboratorního porovnávání zkoušek v České Republice – Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří – ASLAB, SZÚ Praha, VŠCHT Praha, SZPI, ÚKZÚZ; v zahraničí – např.: Velká Británie, Austrálie, Rakousko, Německo, Čína, Slovensko (LGC, EDQM, FAPAS, FEPAS, APLAC, IMEP aj.)

Audity

Činnost laboratoře EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o. je pravidelně kontrolována státními institucemi:

Státní ústav pro kontrolu léčiv - SÚKL Praha
U.S. Food and Drug Administration - FDA

národním akreditačním orgánem:

Český institut pro akreditaci, o.p.s. - ČIA
Ekocentrum - foto Ekocentrum - foto Ekocentrum - foto