Platné certifikáty a osvědčení pro systémy jakosti:

AKREDITACE

Laboratoř EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o. má zaveden systém jištění jakosti podle ČSN EN ISO/IEC 17025;2018

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE

Laboratoř EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o. má zaveden systém jakosti podle SVP (VYR-32)

 

Ostatní certifikáty:

STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE - SZPI

 • Pověření na provádění analýz vzorků odebraných při úředních kontrolách
  1. SZPI

STATNÍ ÚSTAV PRO JADERNOU BEZPEČNOST - SÚJB

 • Povolení s nakládání s vysoce rizikovými biologickými (toxiny)
  1. SÚJB

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

 • Rozhodnutí o povolení k zacházení o návykových látkách
  1. k dispozici na vyžádání
 • Licence k zacházení s prekurzory
  1. k dispozici na vyžádání